W ofercie Kancelarii znajdują się również usługi związane z dochodzeniem należności i prowadzenia w tym celu sporów sądowych.

Czynności windykacyjne związane z dochodzeniem należności prowadzone są przez Kancelarię na wszystkich etapach  tj. przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

  • etap przedsądowy – na tym etapie Kancelaria podejmuje działania mające na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania zaległości. Kancelaria negocjuje możliwość zapłaty (lub zapłaty ratalnej) i jednocześnie kompletuje i przygotowuje dokumenty niezbędne do późniejszego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
  • etap sądowy – w przypadku braku chęci współpracy przez dłużnika na etapie przedsądowym Kancelaria kompletuje dokumenty otrzymane od Klienta i przygotowuje pozew do właściwego sądu i w odpowiednim trybie postępowania cywilnego (nakazowym, upominawczym, gospodarczym, ogólnym).
  • etap przedegzekucyjny – ten etap obejmuje działania Kancelarii po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (tj. prawomocnego od którego nie przysługują zwyczajne środki odwoławcze). Jest to etap próby polubownego załatwienia sprawy bez konieczności zaangażowania komornika. Kancelaria nadzoruje warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę, gromadzimy niezbędne dokumenty, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej.
  • etap egzekucyjny – jest to ostatni z etapów windykacji z zaangażowaniem organów egzekucyjnych (komornika). Kancelaria wszczyna egzekucję składając do komornika odpowiedni wniosek i koordynuje czynności komornika na tym etapie oraz ściśle z nim współpracuje. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!