Rozwód to wynikowa szeregu czynności prawnych i działań faktycznych mająca celu rozwiązanie stosunku prawnego jakim jest małżeństwo.

JT Kancelaria Prawna w oparciu o dotychczasowe doświadczenie związane z prowadzeniem spraw rozwodowych wypracowała procedury pozwalające profesjonalnie przeprowadzić swoich klientów przez ten etap życia.

Do powyższych spraw podchodzimy z należytą dyskrecją i profesjonalizmem mając na uwadze również, a w niektórych przypadkach przede wszystkim sferę psychiczną klienta. Stąd w ramach prowadzenia spraw rozwodowych zaproszono do współpracy trenera pomagającego nie tylko osobom, które doświadczyły w czasie związku małżeńskiego traum, ale również osobom dla których rozwód staje się możliwością do podjęcia nowych wyzwań i realizowania celów, co do tej pory ze względu na ich sytuację życiową było nie możliwe.

W ramach prowadzonych spraw reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach karnych jako pełnomocnicy powoda cywilnego lub oskarżyciela posiłkowego w przypadku gdy przyczynami trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest znęcanie się zarówno fizyczne jak i psychiczne przez jednego z małżonków nad drugim.

W ramach prowadzenia spraw o rozwód wypracowujemy strategie w zakresie przygotowania rodzicielskich planów wychowawczych, ustalenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi mając na względzie przede wszystkim dobro małoletnich. W imieniu naszych klientów w postępowaniu rozwodowym dochodzimy także roszczeń alimentacyjnych.

Doradzamy także w sprawach związanych z przesunięciami majątkowymi związanymi z planowaniem rozwodu jak też reprezentujemy strony w prowadzonych postępowaniach o podział majątku wspólnego.

W sprawach rozwodowych z JT Kancelaria Prawna współpracuje w razie takiej potrzeby z profesjonalnym biurem detektywistycznym, które w sposób legalny pomaga koncentrować materiał dowody pozwalający potwierdzić rzeczywiste przyczyny rozkłady pożycia małżeńskiego, a także ustalić składniki majątku wspólnego małżonków.

Zapraszamy do kontaktu!!!