plan_rozwod_dzieckoRozstanie rodziców jest dla nich samych i wspólnych małoletnich dzieci ciężkim i trudnym momentem. Aby umożliwić swoim dzieciom spokojny i harmonijny rozwój, rozwodzący się małżonkowie muszą się zastanowić nad tym, kto i w jakim zakresie będzie się opiekować nad wspólnymi dziećmi po rozwodzie. Oczywiście ostateczną decyzję podejmie sąd opiekuńczy, jednakże wspólna, zgodna decyzja małżonków znacznie ułatwi całe postępowanie i umożliwi spokojniejsze i bezkonfliktowe  rozstanie, co dlawspólnych, małoletnich dzieci jest bardzo ważne w tych ciężkich dla nich chwilach. Małżonkowie mogą poczynić pewne ustalenia, bez względu na to, jak chcą rozdzielić władzę rodzicielską między sobą, jednak zgodnie z art. 58 §1a. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rozwodzący się rodzice muszą zawrzeć wspólne porozumienie, jeśli domagają się pozostawienia pełnej władzy rodzicielskiej dla każdego z nich. Do ustalenia pomiędzy rodzicami pozostaje zatem kwestia władzy rodzicielskiej i ich kontaktów z dzieckiem. Porozumienie w tych sprawach nosi nazwę rodzicielskiego planu wychowawczego. Powinien on regulować szereg kwestii, począwszy od tego, jak będą rozłożone koszty na utrzymanie dziecka, poprzez ustalenia dotyczące edukacji, wychowania i rozwoju dziecka, skończywszy na wspólnej decyzji określającej sposób kontaktów rodziców z dzieckiem. Nierzadko są to ciężkie do rozwikłania kwestie, w których pomocne może się okazać zasięgnięcie opinii specjalistów. Przy konstruowaniu rodzinnego planu wychowawczego należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dobro dziecka, w miarę możliwości wiekowych i rozwojowych dziecka należy go wysłuchać i jeśli to wskazane i możliwe – wziąć pod uwagę przy ustalaniu porozumienia. Celem wprowadzenia instytucji rodzicielskiego planu wychowawczego do prawa rodzinnego jest zmotywowanie rozwodzących się rodziców pomimo rozstania do podjęcia negocjacji dotyczących dobra i rozwoju ich wspólnego dziecka.

Sporządzenie rodzicielskiego planu wychowawczego – jak już wspomniano – jest niezbędne przy występowaniu do sądu o przyznanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jednak plan taki jest dokładnie weryfikowany przez wymiar sprawiedliwości. Dopiero jeśli sąd uzna, że poczynione w nim ustalenia w świetle zaistniałej sytuacji rodzinnej nie sprzeciwiają się dobru dziecka, wtedy będzie możliwe orzeczenie o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Dlatego ważne jest, aby rodzicielski plan wychowawczy sporządzony był właściwie, zgodnie interesem i dobrem dziecka, ale również uwzględniający i respektujący zdanie każdego z rodziców. Problematyka ta jest niewątpliwie ciekawym zagadnieniem znajdującym się w obszarze praktyk kancelarii, stąd w przypadku chęci skorzystania z naszej pomocy zapraszamy do skontaktowania się z nami.