prawnik_dla_firmyPrawo ma niewątpliwy wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Można śmiało stwierdzić, że w obecnych czasach prawo reguluje właściwie każdą dziedzinę życia człowieka, co powoduje, że respektowanie i przestrzeganie zasad prawa wcale nie jest takie przejrzyste, jakby mogło nam się wydawać. Prowadzenie własnej działalności powiązanej z zatrudnianiem pracowników, realizacją inwestycji, zawieraniem umów z kontrahentami i szeroko pojętym obrotem gospodarczym wymaga kontroli zgodności z prawem na każdym jej etapie. Widać zatem, że firmy potrzebują obsługi prawnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. W jakich sytuacjach będzie potrzebny prawnik?

Z pewnością pomoc prawnika będzie potrzebna w przypadku prowadzenia na rynku działalności związanej z jakimkolwiek ryzykiem. Firma chcąc podjąć współpracę z nowym kontrahentem będzie musiała sporządzić odpowiednią umowę. W takiej sytuacji prawnik zaprojektuje umowę, wybierze jej odpowiednią formę prawną, a także skonstruuje takie zapisy, które pozwolą zabezpieczyć interesy firmy. Bardzo pomocne może okazać się zaopiniowanie przez prawnika umowy, która została firmie przedstawiona przez kontrahenta, tak by uniknąć niekorzystnych dla firmy zapisów. Najlepiej zabezpieczyć się przed niekorzystnymi postanowieniami już na etapie podpisywania umowy.

Czasami zdarza się, że nasz kontrahent okazuje się nierzetelny i nie reguluje w terminie należności za wykonane przez nas usługi. W takich przypadkach, zamiast wysyłać w nieskończoność upomnień do niezdyscyplinowanego dłużnika, możemy skorzystać z ochrony zwanej windykacją należności. Prawnik sporządzi odpowiednie pisma, które pozwolą na skuteczniejsze odzyskiwanie zaległych należności. Konieczne w takiej sytuacji może się okazać wystąpienie na drodze sądowej o zapłatę długu i jednocześnie skorzystanie z usług prawnika, który będzie nas reprezentować przed sądem i zadba o nasze interesy tak, by został wydany korzystny wyrok zasądzający należne nam pieniądze.

Prowadzenie firmy to również spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Każdemu pracodawcy powinno zależeć na pozytywnej atmosferze w firmie, dlatego prawnik może opiniować i projektować umowy o pracę, a także reprezentować w sporze pracodawcę, tak by bezboleśnie dla stron zakończyć konflikt.

Niekiedy może się okazać, że nasi kontrahenci bezzasadnie będą domagać się od nas pieniędzy za niewykonane, bądź nienależycie wykonane usługi. Może być też tak, że już dostaniemy nakaz zapłaty i 14-dniowy termin na zapłatę za dług, z którym się nie zgadzamy w części lub w całości. W naszej obronie, prawnik podejmie odpowiednie środki ochrony prawnej, aby nienależny dług nie został zasądzony i wyegzekwowany.

Prawnik udzieli również porad prawnych w bieżących sprawach firmy. Istnieje szereg sytuacji, w których firma potrzebuje się skonsultować, czy dane podejmowane przez nich działanie jest zgodne z prawem. Prawnik, znając powszechnie obowiązujące przepisy, doradzi w prowadzeniu bieżących spraw, tak aby decyzje firmy były podejmowane w zgodzie z prawem i nie narażały firmę na dodatkową odpowiedzialność i negatywne konsekwencje.

Widać więc jak rozległe dziedziny życia regulowane są przez prawo i jak pomocny może się okazać firmie prawnik. Z usług prawnika można skorzystać zatrudniając go w firmie na stałe (co zdaje się być korzystne przy bardzo dużym rozdrobnieniu i nagromadzeniu spraw), bądź też na podstawie zleceń, czy też indywidualnych porad prawnych.

JT Kancelaria Prawna zajmuje się kompleksową obsługą firm. Posiadamy doświadczenie w zakresie windykacji należności, sporządzaniu i opiniowaniu umów o charakterze gospodarczym i pracowniczym oraz w reprezentowaniu naszych klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Z naszej pomocy skorzystało już wiele firm, które chwalą sobie współpracę z nami. Jeśli więc Twoja firma potrzebuje obsługi prawnej, służymy naszą pomocą.