W imieniu Klientów Kancelaria prowadzi spory sądowe, oraz negocjacje przed sądowe mające na celu zawarcie korzystnej ugody. Obsługa Kancelarii w tym zakresie obejmuje analizę sytuacji prawnej Klienta ze wskazaniem mocnych stron oraz potencjalnych ryzyk, opracowanie strategii, pomoc w koncentracji materiału dowodowego oraz reprezentację przed Sądem (przygotowywanie pism procesowych, udział w posiedzeniach Sądu).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!