Prawnicy z JT Kancelaria Prawna prowadzą sprawy rodzinne, reprezentując Klientów przed Sądami min. w sprawach:

  • o przysposobienie,
  • o ustanowienie opieki lub kurateli,
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • o ustalenie ojcostwa,
  • o alimenty,
  • o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

Obsługa Kancelarii w sprawach rodzinnych dotyczy także profesjonalnych majątkowych umów małżeńskich i umów w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy konkubentami.

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie doradztwa prawnego dla małżeństw gdzie oboje małżonków lub jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą czy też uczestniczy w podmiotach prawa handlowego jako wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz bądź też jest członkiem organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej.

Doradztwo w tym zakresie skupia się na identyfikacji ryzyk w związku z prowadzoną przez małżonków działalnością gospodarczą lub pełnioną funkcją polegających np. na możliwości skierowania przez wierzycieli jednego z małżonków egzekucji do majątku objętego wspólnotą majątkową lub nawet do majątku osobistego drugiego małżonka.

Bardzo ważne jest aby doradztwo w tym zakresie rozpoczęło się przed realizacją zamierzeń gospodarczych małżonków gdyż staje się wówczas najbardziej efektywne w skutkach na przyszłość. Rozwiązania proponowane przez Kancelarię począwszy od wypracowania odpowiedniej formy prowadzenia działalności jak też zaproponowanie odpowiednich przesunięć majątkowych pozwalają małżonkom prowadzić działalność w sposób bezpieczny, a w razie ewentualnych niepowodzeń uchronić wspólny dorobek małżonków przed wierzycielami w sposób jak najbardziej legalny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!